ขอราคางานพิมพ์ คลิ๊ก

ศูนย์บริการงานพิมพ์ทุกชนิด

ตั้งแต่จำนวนน้อยถึงมาก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ ทุกขั้นตอนการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น

  • โรงพิมพ์ Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ต) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์
    ในปริมาณน้อย
  • โรงพิมพ์ Offset (ออฟเซ็ต)เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมาก
  • โรงพิมพ์ Inkjet (อิงค์เจ็ท) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ขนาดเล็กใหญ่ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
Line : @printandscreen

Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) / Offset (ออฟเซ็ท) อาทิ พิมพ์นามบัตร (Namecard) / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) / ใบปลิว (Leaflet) / โปสเตอร์ (Poster) / โปสการ์ด (Postcard) / บัตรเชิญ (Invitations) / แฟ้ม (Folder) / นิตยสาร (Magazine) / วารสาร (Journal) / หนังสือ (Book) / แคตตาล็อก (Cataloque) / เมนู (Menu) / คู่มือ (Manual) / ป้ายตราสินค้า (Tag) / ฉลาก (Label) / บรรจุภัณฑ์ (Package) / เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document) / เอกสารประกอบการสัมมนา (Seminar Document) / รายงาน (Report)

Ink Jet (อิงค์เจ็ท) อาทิ Inkjet Indoor Grossy PP / Inkjet Indoor Sticker PP / Inkjet Indoor Sticker PVC / Inkjet Indoor / Inkjet Indoor Sticker Clear Film / Inkjet Indoor Sticker Backlit / Inkjet Indoor Backlit Film / Inkjet Indoor Pet Film / Inkjet Indoor Canvas / Inkjet Indoor PP Board / Inkjet Outdoor Vinyl Frontlit / Inkjet Outdoor Vinyl Backlit / Inkjet Outdoor Sticker Backlit / Inkjet Outdoor Seethrough / Inkjet Outdoor Sticker Clear Film / Inkjet Outdoor Mesh / Roll up Banner / X-Banner / Back Drop

โรงพิมพ์ Offset
(ออฟเซ็ต)

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ในปริมาณมาก ต้องการความละเอียดสูงและมีรายละเอียดใน เนื้องานมาก เช่น เคลือบ UV, Sport UV เคลือบด้าน,
เคลือบมัน, Di Cut จำนวนที่สั่ง ขั้นต่ำที่เหมาะสมกับ โรงพิมพ์ ระบบ offset (ออฟเซ็ต) คือ 1000 ใบขึ้นไป
 
งานพิมพ์ที่นิยมใช้กับ offset (ออฟเซ็ต) นามบัตร (Name Card), ใบปลิว (Leaflet), โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), โปสการ์ด (Postcard), บัตรเชิญ (Invitations), แฟ้ม (Folder), นิตยสาร (Magazine), วารสาร (Journal), หนังสือ (Book), แคตตาล็อก (Catalogue), เมนู (Menu), คู่มือ (Manual), ป้ายตราสินค้า

โรงพิมพ์ Digital Offset
(ดิจิตอล ออฟเซ็ต)

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ ในปริมาณน้อย ขนาดไม่เกิน A3 งานพิมพ์ Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) สามารถพิมพ์งานได้ตั้งแต่ขนาด A5, A4, A3, custom เหมาะสำหรับงานพิมพ์ ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการพรีเซ้นท์งาน ก่อนขึ้นพิมพ์จริง งานที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่น
เอกสารประกอบการขาย หรือเมนูที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และงานพิมพ์ ที่มีจำนวนน้อยอยู่ระหว่าง 1 – 500 ชุด
 
งานพิมพ์ที่นิยมใช้กับ Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) เอกสาร, รายงาน, ปริญญานิพนธ์, วิทยานิพนธ์, นามบัตร (Name Card), ใบปลิว (Leaflet), โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), โปสการ์ด (Postcard), บัตรเชิญ (Invitations), นิตยสาร (Magazine),

โรงพิมพ์ Inkjet (อิงค์เจ็ท)

เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ ขนาดเล็กใหญ่ ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร
นิยมใช้ในงานทำ ป้าย โปรโมชั่น งานตกแต่งหน้าร้าน นิทรรศการ งานเปิดตัวสินต้า ป้าย Billbord ขนาดใหญ่ตามทางด่วน ป้ายโฆษณาติดข้างรถต่างๆ งาน Inkjet (อิงค์เจ็ท) นิยมนำมาประยุกต์ใช้ในงานแสดงสินค้า อีเวทท์ ต่างๆ ได้แก่ Rollup, X-Banner Backdrop, Light box (กล่องไฟ) เป็นต้น