หนังสือ (Book)

รับผลิต หนังสือ (Book) ทุกประเภท ทุกขนาด หนังสือ (Book)
เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เป็นเรื่องเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
แล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เช่น
ตำราเรียน ตำราทางวิชาการต่าง ๆ หนังสืออ้างอิง เป็นต้น และไม่มี
การกำหนดระยะเวลาการออกวางจำหน่ายเป็นประจำ

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ หนังสือ (Book)

 • Offset (ออฟเซ็ต)
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน หนังสือ (Book)

 • 14.85 x 21 ซม. (5.85 x 8.26 นิ้ว) (A5)
 • 21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว) (A4)
 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต หนังสือ (Book)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 170-310 แกรม
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 80-120แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ หนังสือ (Book)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • เคลือบ UV
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • เคลือบ Spot UV
  • ปั้มนูน
  • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
  • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
  • พับ (Fold)
  • ไดคัท
  • เข้าเล่มไสสันกาว
  • เข้าเล่มมุงหลังคา
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • เคลือบพลาสติกแข็ง
  • พับ (Fold)
  • ตัดมุม
  • ปั้มทอง
  • เข้าเล่มไสสันกาว
  • เข้าเล่มมุงหลังคา
  • เย็บกี่
Line id : @printandscreen