ฉลาก (Label)

รับผลิต ฉลาก (Label) ทุกประเภท ทุกขนาด ฉลาก (Label)
เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ ที่แน่นอน ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้
1 ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส ที่จะต้องสำผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น 2 ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มี
โอกาสสำผัสโดนน้ำ หรือมีความเสี่ยงที่จะสำผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น

โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้
1. ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส ที่จะต้องสำผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น
2. ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสำผัสโดนน้ำ
หรือมีความเสี่ยงที่จะสำผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ ฉลาก (Label)

 • Offset (ออฟเซ็ต)
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน คู่มือ (Manual)

 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ฉลาก (Label)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • ฉลากกันน้ำ
   – สติ๊กเกอร์พีวีซี
    
  • ฉลากไม่กันน้ำ
   – สติ๊กเกอร์ขาวมัน
   – สติ๊กเกอร์ขาวด้าน
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ฉลากกันน้ำ
   – สติ๊กเกอร์พีวีซีใส
    
  • ฉลากไม่กันน้ำ
   – สติ๊กเกอร์ขาวมัน/ขาวด้าน

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ฉลาก (Label)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • ไดคัท
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ตัดมุม
  • ปั้มทอง / ปั้มเงิน
Line id : @printandscreen