วารสาร (Journal)

รับผลิต วารสาร (Journal) ทุกประเภท ทุกขนาด วารสาร (Journal) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบที่ตีพิมพ์เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่าน การตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้ เป็นการเฉพาะว่า วารสาร (Journal)ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เท่ากัน (peer-reviewed periodical) วารสาร (Journal) วิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำ และนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการ ใหม่ๆ มักจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้จำหน่าย และ ไม่มุ่งผลกำไร

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ วารสาร (Journal)

 • Offset (ออฟเซ็ต)
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน วารสาร (Journal)

 • 21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว) (A4)
 • 2.04 x 38.10 ซม. (10.25 x 15 นิ้ว)
 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต วารสาร (Journal)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 80-120แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ วารสาร (Journal)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • เคลือบ UV
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • เคลือบ Spot UV
  • ปั้มนูน
  • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
  • สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
  • พับ (Fold)
  • ไดคัท
  • เข้าเล่มไสสันกาว
  • เข้าเล่มมุงหลังคา
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • เคลือบพลาสติกแข็ง
  • พับ (Fold)
  • ตัดมุม
  • ปั้มทอง
  • เข้าเล่มไสสันกาว
  • เข้าเล่มมุงหลังคา
  • เย็บกี่
Line id : @printandscreen