ใบปลิว (Leaflet)

รับผลิต ใบปลิว (Leaflet) ทุกประเภท ทุกขนาด ใบปลิว (Leaflet)
โดยส่วนมากเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ลักษณะเป็นใบตัดปลิว คือไม่มีการพับ เช่น ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ อาจจะเป็นการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ก็ได้ แต่ความหมายของ ใบปลิว อีกรูปแบบหนึ่ง คือ แผ่นกระดาษที่แจกจ่ายลักษณะปกปิด ไม่เปิดเผยซึ่ง ใบปลิว ลักษณะเช่นนี้มักจะมีเนื้อหาเชิงการเมือง เช่น การต่อต้านรัฐบาล และมักจะไม่ระบุผู้จัดทำด้วย

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ นามบัตร (Name Card)

 • Offset (ออฟเซ็ต)
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน ใบปลิว (Leaflet)

 • 9.9 x 21 ซม. (1/3 A4)
 • 14.85 x 21 ซม. (A5)
 • 21 x 29.7 ซม. (A4)
 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต ใบปลิว (Leaflet)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 120 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
  • เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ นามบัตร (Name Card)

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ ใบปลิว (Leaflet)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • เคลือบ UV
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • เคลือบ Soprt UV
  • ปั้มนูน
  • ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
  • พับ (Fold)
  • ไดคัท
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปั้มทอง
Line id : @printandscreen