โปสเตอร์ (Poster)

รับผลิต โปสเตอร์ (Poster) ทุกประเภท ทุกขนาด โปสเตอร์ (Poster) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ต้อง ดึงดูดสายตาจากระยะไกล และโดยส่วนมากพิมพ์เป็นแผ่นเดี่ยวขนาดใหญ่มีข้อความที่ ต้องการให้ผู้พบเห็นทราบจึงเป็นข้อความที่กระชับรัดกุม ที่สำคัญก็คือต้องมีตราสัญลักษณ์(logo) ของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพพจน์และ การจดจำขององค์กรด้วย

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ โปสเตอร์ (Poster)

 • Offset (ออฟเซ็ต)
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน โปสเตอร์ (Poster)

 • 29.7 x 42 cm (A3)
 • 42 x 59.4 cm (A2)
 • 59.4 x 84 cm (A1)
 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต โปสเตอร์ (Poster)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 120 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ โปสเตอร์ (Poster)

Offset (ออฟเซ็ต)
  • เคลือบ UV
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • เคลือบ Spot UV
  • ปั๊มนูน
  • ปั๊มทอง/ ปั๊มเงิน / ปั๊มสีพิเศษ
Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • เคลือบพลาสติกแข็ง
  • ตัดมุม
  • ปั๊มทอง
Line id : @printandscreen