เอกสารประกอบการขาย
(Sales Presentation Document)

รับผลิต เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document) ทุกประเภท ทุกขนาดเป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปประกอบการขาย สามารถพิมพ์ ได้ทั้งสีและขาวดำ แนวตั้งและแนวนอน ทั้งยังสามารถพิมพ์ เป็น แฮนด์เอาท์ (Hand Out) ตั้งแต่ 2/9 สไลด์ต่อหน้าได้อีกด้วย

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)

 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)

 • 21 x 29.7 ซ.ม. (A4)
 • 29.7 x 42 ซ.ม.(A3)
 • Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)

Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
  • อาร์ตด้าน (Paper-Matt Premium) 160 แกรม
  • อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
  • การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)

Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
  • เข้าเล่มกระดูกงู
  • เข้ามุงหลังคา
  • เข้าเล่มใสกาว
Line id : @printandscreen