เเอกสารประกอบการสัมมนา
(Siminar Document)

รับผลิต เอกสารประกอบการสัมมนา (Siminar Document) ทุกประเภท ทุกขนาด เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปประกอบการสัมมนา สามารถพิมพ์ ได้ทั้งสีและขาวดำ แนวตั้งและแนวนอน ทั้งยังสามารถพิมพ์ เป็น แฮนด์เอาท์ (Hand Out)
ตั้งแต่ 2/9 สไลด์ต่อหน้าได้อีกด้วย

Line id : @printandscreen