เกี่ยวกับเรา

ศูนย์บริการงานพิมพ์ทุกชนิด เรายินดีพิมพ์แบบ On Demand ตั้งแต่จำนวนน้อยถึงมาก ด้วยความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็น
 
Digital Offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) อาทิ พิมพ์นามบัตร (Namecard) / พิมพ์นามบัตร (Namecard) สปอตยูวี (Spot UV) / พิมพ์นามบัตร (Namecard) ปั๊มฟอล์ยเงิน, ทอง (Foil silver, gold) / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A5 / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A4 / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A3 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A5 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A4 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A3 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A4 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A3 / โปสการ์ด (Postcard) ขนาด 4×6 นิ้ว / โปสการ์ด (Postcard) ขนาด 5×7 นิ้ว / บัตรเชิญ (Invitations) ขนาด 8×6 นิ้ว / บัตรเชิญ (Invitations) ขนาด 10×7 นิ้ว / นิตยสาร (Magazine) / วารสาร (Journal) / หนังสือ (Book) / แคตตาล็อก (Cataloque) / เมนู (Menu) / คู่มือ (Manual) / ป้ายตราสินค้า (Tag) / ฉลาก (Label) / เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document) / เอกสารประกอบการสัมมนา (Seminar Document) / รายงาน (Report) / เต็นท์การ์ด (Tent Card) ขนาด A5 / เต็นท์การ์ด (Tent Card) ขนาด A4 / สมุดโน็ต (Notebook) / สติ๊กเกอร์กระดาษ (Sticker Paper) / ซองเอกสาร (Envelope) 

Offset (ออฟเซ็ท) อาทิ พิมพ์นามบัตร (Namecard) / พิมพ์นามบัตร (Namecard) สปอตยูวี (Spot UV) / พิมพ์นามบัตร (Namecard) ปั๊มฟอล์ยเงิน, ทอง (Foil silver, gold) / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A5 / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A4 / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A3 / โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure) ขนาด A4x3 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A5 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A4 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A3 / ใบปลิว (Leaflet) ขนาด A2 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A4 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A3 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A2 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A1 / โปสเตอร์ (Poster) ขนาด A0 / โปสการ์ด (Postcard) ขนาด 4×6 นิ้ว / โปสการ์ด (Postcard) ขนาด 5×7 นิ้ว / บัตรเชิญ (Invitations) ขนาด 8×6 นิ้ว / บัตรเชิญ (Invitations) ขนาด 10×7 นิ้ว / แฟ้ม (Folder) / นิตยสาร (Magazine) / วารสาร (Journal) / หนังสือ (Book) / แคตตาล็อก (Cataloque) / เมนู (Menu) / คู่มือ (Manual) / ป้ายตราสินค้า (Tag) / ฉลาก (Label) / บรรจุภัณฑ์ (Package) / เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document) / เอกสารประกอบการสัมมนา (Seminar Document) / รายงาน (Report) / เต็นท์การ์ด (Tent Card) ขนาด A5 / เต็นท์การ์ด (Tent Card) ขนาด A4 / สมุดโน็ต (Notebook) / สติ๊กเกอร์กระดาษ (Sticker Paper) / ปฎิทินตั้งโต๊ะ (Calendar Desk) / ซองเอกสาร (Envelope) / ถุงกระดาษ (Paper Bag) / กระดาษรองแก้วน้ำ / Memo Note / Notepad / Key card Holder


Ink Jet (อิงค์เจ็ท) อาทิ อิงค์เจ็ท อินดอร์ กรอสซี่ พีพี (Inkjet Indoor Grossy PP) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ สติ๊กเกอร์ พีพี (Inkjet Indoor Sticker PP) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ สติ๊กเกอร์ พีวีซี (Inkjet Indoor Sticker PVC) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ (Inkjet Indoor) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ สติ๊กเกอร์ เคลียร์ฟิล์ม (Inkjet Indoor Sticker Clear Film) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ สติ๊กเกอรื แบ็คลิท (Inkjet Indoor Sticker Backlit) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ แบ็คลิท ฟิล์ม (Inkjet Indoor Backlit Film) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ พีอีที ฟิล์ม (Inkjet Indoor Pet Film) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ แคนวาส (Inkjet Indoor Canvas) / อิงค์เจ็ท อินดอร์ พีพีบอร์ด (Inkjet Indoor PP Board) / อิงค์เจ็ท เอาท์ดอร์ ไวนิล ฟร้อนท์ลิท (Inkjet Outdoor Vinyl Frontlit) / อิงค์เจ็ท เอาดอร์ ไวนิล แบ็คลิท (Inkjet Outdoor Vinyl Backlit) / อิงค์เจ็ท เอาท์ดอร์ สติ๊กเกอร์ แบ็คลิท (Inkjet Outdoor Sticker Backlit) / อิงค์เจ็ท เอาท์ดอร์ ซีทรู (Inkjet Outdoor Seethrough) / อิงค์เจ็ท เอาท์ดอร์ สติ๊กเกอร์ เคลียร์ ฟิล์ม (Inkjet Outdoor Sticker Clear Film) / อิงค์เจ็ท เอาท์ดอร์ เม็ช (Inkjet Outdoor Mesh) / โรลอัพ แบนเนอร์ (Roll up Banner) / เอ็กซ์แบนเนอร์ (X-Banner) / แบ็คดรอป (Back Drop)

พิมพ์แก้วน้ำ (Screen Glasses) อาทิ แก้ว Nova (10, 15 oz.) / แก้ว Tiara (16 oz.) / แก้ว Long Drink (12 oz.) / แก้ว Conical (13 oz.) / แก้ว Plaza ทรงสูง (11 oz.) / แก้ว Beer Mug (10, 11, 12, 16 oz.) / แก้ว Coffee Mug (10.5 – 11 oz.) / แก้วกาแฟและจานรอง (7 oz.) / แก้ว Tiara (9, 13 oz.) / แก้ว Top Drink (8 oz.) / แก้ว Whisky (10 oz.) / แก้ว Plaza (11 oz.) / แก้ว Stack (9 oz.) / แก้ว Shot (1.2 oz.) / แก้ว Antique (9 oz.) / แก้ว Rock (9 oz.) / แก้ว Leanle (8 oz.) / แก้ว Charisma Hi-ball (14.5 oz.) / แก้ว Hansa (10.5, 13.25 oz.) / แก้ว Flute Champagne (5.75 oz.) / แก้ว Goblet (10.75, 12.25 oz.) / แก้ว White Wine (6.75, 7 oz.) / แก้ว Red Wine (8 oz.) / แก้ว Brandy (9 oz.) / แก้ว Beer (14.75 oz.) / แก้ว Cocktail (3.25, 5 oz.) / แก้ว Imperial (19 oz.) / แก้ว Brandy (9 oz.) / แก้ว Royal (12.5 oz.) / แก้ว Tempo Carafe (610 ml.) / แก้ว Bavaria (16 oz.) / แก้ว Pilsner (14 oz.) / แก้ว World Cup (16.25 oz.) / แก้ว Playboy Beer Mug (12.5 oz.) / แก้ว Unity (13 oz.) / แก้ว Aloha (12.75 oz.) / แก้ว Solo Shot (2 oz.) / แก้ว Lyra (6 oz.)

ท่านสามารถมั่นใจได้ เพราะเราจะเลือกและแนะนำวัสดุที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า
ทั้งในด้านราคา คุณภาพ รวมถึงการใช้งาน