ฝอยกระดาษ ดำ (Black Shredded Paper)

฿60.00 ฿57.00

– น้ำหนัก 100 กรัม/แพค

– เนื้อกระดาษหนาประมาณ 80-100 แกรม

– หั่นเป็นเส้นหนาประมาณ 5-8 มิลลิเมตร

– กระดาษเป็นกระดาษนำเข้า เกรดพรีเมี่ยม

– กระดาษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการผลิตแบบ “Elemental Chlorine Free (ECF)” และ “Forest Stewardship Council™ ” (FSC™)

– ฝอยกระดาษสามารถ Reuse ลูกค้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การใช้งาน และประโยชน์ของสินค้า

– เหมาะสำหรับแพครองสินค้า ที่ต้องการทะนุถนอม ระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือ ป้องกันกระแทกป้องกันสินค้าเสียหาย

– เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของท่านแพครองสินค้า ที่ต้องการทะนุถนอม ระมัดระวังเป็นพิเศษ หรือ ป้องกันกระแทกป้องกันสินค้าเสียหาย

– เพิ่มความสวยงามและประทับใจเพิ่มขึ้นในขณะที่เปิดหีบห่อสินค้า

– เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และแบรนด์ของสินค้า สามารถเลือกสีกระดาษฝอยให้เข้ากับแบรนด์ของเรา

Call Now Button