ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์งาน

มีขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. สอบถามราคางานกับฝ่ายขาย
2. ส่งไฟล์งานให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนพิมพ์
3. Confirm ผลิตและชำระมัดจำ 50%
4. ตรวจสอบตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Proof) (Proof ทางหน้าจอหรือ Proof จริงตามที่ตกลงกับฝ่ายขาย)
5. Confirm Proof /โรงพิมพ์ดำเนินการผลิตจริง
6. ส่งงานพร้อมรับชำระเงินส่วนที่เหลือ

ช่องทางการชำระเงิน
– โอนผ่านบัญชีธนาคาร
– เงินสด
– Rabbit Line Pay