ระยะเวลาในการผลิต

เนื่องจากงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ถือว่าเป็นงาน Made to Order ประเภทหนึ่ง
ซึ่งระยะเวลาในการผลิตจะขึ้นอยู่กับสเปกงานที่ได้รับ แต่ทั้งนี้เพื่อความง่ายต่อการวางแผนงานของลูกค้า ทางโรงพิมพ์จึงจำแนกระยะเวลาในการผลิตงานไว้ตามหมวดหมู่ของระบบพิมพ์และขั้นตอนหลังการพิมพ์ โดยระยะเวลาดังกล่าวนี้คือระยะเวลาหลังจากที่ Confirm Proof และชำระเงินเต็มจำนวนหรือชำระมัดจำแล้วครับ

ระบบพิมพ์ Digital Offset

 • งานพิมพ์อย่างเดียว: ประมาณ 2-3 วัน
 • งานพิมพ์อย่างเดียว พร้อมเคลือบ: ประมาณ 3-4 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มมุงหลังคา และไสกาว: ประมาณ 5-7 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มเย็บกี่ จั่วปัง, งานปั้มฟอยล์ทอง/เงิน, ปั้มนูน/จม, Spot UV, ไดคัทตามแบบ, ประกอบขึ้นรูป ฯลฯ: ประมาณ 7-14 วัน

ระบบพิมพ์ Offset

 • งานพิมพ์อย่างเดียว: ประมาณ 5-7 วัน
 • งานพิมพ์อย่างเดียว พร้อมเคลือบ: ประมาณ 7-10 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มมุงหลังคา และไสกาว: ประมาณ 7-14 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น เข้าเล่มเย็บกี่ จั่วปัง, งานปั้มฟอยล์ทอง/เงิน, ปั้มนูน/จม, Spot UV, ไดคัทตามแบบ, ประกอบขึ้นรูป ฯลฯ: ประมาณ 10-21 วัน

ระบบพิมพ์ Inkjet

 • งานพิมพ์อย่างเดียว: ประมาณ 2-3 วัน
 • งานพิมพ์อย่างเดียว พร้อมเคลือบ: ประมาณ 2-4 วัน
 • งานพิมพ์ที่มีขั้นตอนหลังการพิมพ์ เช่น ไดคัท: ประมาณ 3-5 วัน

ระยะเวลาทั้งหมดนี้เป็นระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาอาจยืดหยุ่นให้เร็วขึ้น หรือาจช้าลงได้ ตามสเปกงาน กรุณาสอบถามระยะเวลากับฝ่ายขายก่อนพิมพ์จริงอีกครั้งครับ